Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2020

cosette
3962 65b4 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaviolethill violethill
cosette
6507 04f9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaczeresnia czeresnia
cosette
9780 ffaa 390
Reposted fromcasanovared casanovared viaBetterDays BetterDays
cosette
cosette
8206 305d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays
cosette
8232 2e1f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaframbuesa frambuesa
cosette
5987 caf5 390
Reposted fromsoftboi softboi viaframbuesa frambuesa
cosette
3577 bb3b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBetterDays BetterDays
cosette
Przecie, tak czy inaczej, nasze zachowania względem siebie to pasmo niezręczności. Dłubiemy sobie nawzajem w sercach, w oczach, w wątrobach, straszymy się, sprawdzamy, przewiercamy na wylot. Duchowa strona człowieka nie podlega żadnej ochronie. To aż śmieszne: na robienie zwykłych domięśniowych zastrzyków trzeba mieć specjalne pozwolenie, ale majstrować przy duszy ludzkiej może praktycznie każdy (...).
— Agnieszka Osiecka "Czarna wiewiórka"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasorriso sorriso
cosette
8434 0dcb 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viahay1989 hay1989
cosette
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk
cosette
8836 3c75 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
9955 5bce 390
Reposted frombrumous brumous viakojotek kojotek
cosette
0090 5d5e 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoxygenium oxygenium
cosette
8082 70a9 390
Reposted fromapotheosis apotheosis viaPoranny Poranny
cosette
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
cosette
5718 c96f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays
cosette
8109 697a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays
cosette
7980 d1cb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczeresnia czeresnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl